FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Sigur Rós & Magic Leap: Tónandi (AR)

Tónandi, kar v islandskem jeziku pomeni zvočni duh, je interaktivno avdiovizualno raziskovanje zvokov in duha Sigur Rós. Sigur Rós je islandska post-rock skupina, znana po svojem eteričnem zvoku, vokalu falsetta frontmana Jónsija in njihovi uporabi kitare z lokom, glasba skupine pa vključuje klasične in minimalne estetske elemente.

Magic Leap Studios so skupaj s Sigur Rós odkrili in manifestirali DNK svojega zvoka v novi resničnosti. Rezultat tega sodelovanja je Tónandi, ki v islandskem jeziku pomeni zvočni duh, interaktivno avdiovizualno raziskovanje zvokov in duha skupine. 

Tónandi je zasnovan za naravno interakcijo z zvokom in bitji okoli vas. Z rokami in telesom se povežite z bujnim čutnim ekosistemom, ki raste in vas obdaja ter spreminja vaše okolje.

 

ZAHVALA:
Režiser: Sigur Rós, Sarah Hopper, Mike Tucker, Steve Mangiat
Produkcija: Magic Leap Studios (Rebecca Barkin, Elisabeth Gonzalez), Dan Lehrich, Bryan Jury
Trajanje: 30′
Država: ZDA, Islandija
Glasba: Sigur Rós
Glasbeni direktor: Paul Corley
Glavni inženir: John Cannon
Terenski posnetki: Chris Watson
Razvojna podpora: Russel Dumornay
Dodatna glasbena produkcija: Kjartan Holm
Dodatna konceptualna umetnost: Nick Sheehy

English version

Tónandi, which translates to sound spirit in Icelandic, is an interactive audio-visual exploration of the sounds and spirit of Sigur Rós. Sigur Rós is an Icelandic post-rock band known for their ethereal sound, frontman Jónsi’s falsetto vocals, and their use of bowed guitar, the band’s music incorporates classical and minimal aesthetic elements.

Magic Leap Studios, together with Sigur Rós, set out to discover and manifest the DNA of their signature sound in a new reality. The result of that collaboration is Tónandi, which translates to sound spirit in Icelandic, an interactive audio-visual exploration of the sounds and spirit of the band. 

Tónandi is designed for natural interactions with the sound and creatures around you. Use your hands and body to connect with a lush sensory ecosystem that grows and surrounds you transforming your environment.

 

CREDITS:
Director: Sigur Rós, Sarah Hopper, Mike Tucker, Steve Mangiat
Production: Magic Leap Studios (Rebecca Barkin, Elisabeth Gonzalez), Dan Lehrich, Bryan Jury
Running Time: 30’
Country: USA, Iceland
Music: Sigur Rós
Music Director: Paul Corley
Lead engineer: John Cannon
Field recordings: Chris Watson
Development support: Russel Dumornay
Additional music production: Kjartan Holm
Additional concept art: Nick Sheehy

Partnerji / Partners