Razpis za položaj kuratorja/kuratorke Festivala IZIS 2024 – 2026

Predmet tega razpisa je zasedba položaja kuratorja/kuratorke na Festivalu sodobne umetnosti IZIS (v nadaljevanju “Festival”) za triletno obdobje, z začetkom mandata v letu 2024 in zaključkom v letu 2026. Izbrani kandidat/ka bo imel/a ključno vlogo pri oblikovanju in izvedbi kuratorskega programa Festivala, ki se osredotoča na predstavitev in razvoj sodobnih umetniških praks ter temelji na kritičnem pristopu do okoljskih sprememb in človeške odgovornosti.

Kaj iščemo?

Iščemo kuratorja ali kuratorko, ki bo drzen_a, inovativen_na in zavezan_a premikanju meja. Ne glede na to, ali ste uveljavljen_a kurator_ka z bogatimi izkušnjami ali nov talent, ki prekipeva od svežih pogledov, vas vabimo, da sooblikujete prihodnost festivala IZIS.

Festival IZIS se izvaja v oktobru, priprave trajajo 4-5 mesecev.

Opis delovnega mesta

Izbrani kurator/kuratorka bo odgovoren/a za:

 • Sodelovanje pri Izboru letnih tem Festivala.
 • Izbor razstavljenih umetniških del in kuriranje razstavnega dela Festivala.
 • Sodelovanje pri oblikovanju celotnega programa Festivala, vključno s performansi, študentskim programom, predstavitvami laboratorija HEKE in drugimi projekti PiNE.
 • Sodelovanje pri oblikovanju razstavnega prostora in grafični podobi Festivala.
 • Sodelovanje pri pridobivanju finančnih sredstev za realizacijo Festivala.
 • Komunikacija z umetniki, partnerji in mediji.
 •  Priprava poročil in evalvacij za potrebe Festivala in njegovih podpornikov.
 • Sodelovanje s producenti in drugimi sodelavci pri realizaciji drugih umetniških projektov v sklopu Festivala.
 • Sodelovanje s producenti in drugimi sodelavci pri razvoju Festivala.

Finančni pogoji

Honorar: 3.000 EUR bruto letno

Dodatek za stroške: 600 EUR bruto letno (krije potne stroške, dnevnice, nastanitve in druge potrebne stroške).

Sodelovanje bo formalizirano s pogodbo o sodelovanju za določeno obdobje treh let.

Pogoji za prijavo

 • Državljanstvo ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 • Najmanj tri leta dokazljivih izkušenj na področju intermedijskih in/ali sodobnih umetnosti.
 • Dokazila o preteklem delu in sodelovanju na podobnih projektih.

Rok za prijavo in način prijave

Kandidati/kandidatke morajo svojo prijavo poslati najkasneje do 21. aprila 2024, na elektronski naslov info@festival-izis.org, z naslovom “Prijava na razpis za kuratorja/ko Festivala IZIS 2024-2026”.

Prijavi je treba priložiti življenjepis in kuratorsko vizijo, ki naj izhaja iz k razpisu priloženih “Opazk” in opažanj pri preteklih edicijah festivala.

Postopek izbora

Izbor kandidatov/kandidatk bo potekal v dveh fazah:

Prva faza: Predselekcija kandidatov/kandidatk na podlagi prejetih prijav in priloženih dokumentov.

Druga faza: Intervjuji z izbranimi kandidati/kandidatkami.

Dodatne informacije

Za več informacij o festivalu in razpisu obiščite spletno stran www.festival-izis.org ali se obrnite na organizacijsko ekipo preko kontaktnega e-maila: info@festival-izis.org

Pridržujemo si pravico do spremembe razpisnih pogojev ali do preklica razpisa brez predhodnega obvestila. Vse prijave bodo obravnavane zaupno. Izbrani kandidat/ka bo z delom pričel/a po zaključenem izbirnem postopku in podpisu pogodbe.