FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Boštjan Čadež: Gospod Procesor, razumete življenje?

Gospod Procesor, razumete življenje? je naslov projekta, samozavedajočega se AGI-ja, kjer robot predstavlja znanstvenofantastičen scenarij, v katerem se umetnik igra s strahovi in nevednostjo ljudi o trenutnem stanju umetne inteligence, ki se lahko uči le iz danih nizov podatkov. Gospod Procesor je dvokolesni robot, visok približno 1 meter in se naključno premika po galeriji. Za odkrivanje ovir in ljudi v prostoru uporablja svoje senzorje in kamero. Samo delo ponuja presenetljiv, ironičen pogled na to, kaj bi v resnici pomenilo prenesti človeškost v stroj – in je, v končni fazi, bolj ogledalo nam, kot tako imenovanim »inteligencam«, ki jih rojevajo naše Prometejanske sanje.

KOLOFON:
Produkcija: Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, 2019, https://aksioma.org/sl/ 
Postprodukcija: PiNA, 2021

 

AVTOR:
Boštjan Čadež – Fšk je študiral industrijsko oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih se kot intermedijski umetnik osredotoča predvsem na področje računalniške, v realnem času generirane in generativne grafike ter robotike, ki jih predstavlja v obliki performansov ter instalacij. Za svoja dela na področju oblikovalskih oziroma programerskih inovacij je prejel več uglednih nagrad in priznanj. V preteklosti je deloval tudi na področjih grafitov, ulične umetnosti in VJ-anja. Leta 2013 je prejel nagrado Zlata ptica v kategoriji intermedijske umetnosti.

https://www.bostjancadez.art/

Mr. Processor, do you understand life?

Mr. Processor, do you understand life? is the title of a self-aware AGI project in which the robot presents a sci-fi scenario in which the artist plays with people’s fears and ignorance of artificial intelligence’s current state, which can only be learned from given data sets. Mr. Processor is a two-wheeled robot, about 1 meter tall, and randomly moves around the gallery. It detects obstacles and people in the room using its sensors and camera. The work itself provides a surprising, ironic look at what it would truly mean to transfer humanity into a machine – and, ultimately, is more of a mirror to us than the so-called “intelligence” born of our Promethean dreams.

 

CREDITS:
Production: Aksioma – Institute for Contemporary Arts, Ljubljana, 2019, https://aksioma.org/sl/ 
Postproduction: PiNA, 2021

 

AUTHOR:
Boštjan Čadež – Fšk studied industrial design at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana. As an intermedia artist, he has recently focused primarily on computers, real-time generated and generative graphics, and robotics, which he presents in the form of performances and installations. He has received several prestigious awards and recognitions for his contributions to design and programming innovation. In the past, he has also worked in the fields of graffiti, street art and VJing. In 2013, he was awarded the Golden Bird Award in the category of Intermedia Art.

https://www.bostjancadez.art/

Partnerji / Partners