FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Nejc Trampuž, Srđan Prodanović, Tim Kropivšek: ByeByeWorld.exe

ByeByeWorld.exe, interaktivna avdiovizualna aplikacija, je drugi del World.exe projekta. Prvi del, HelloWorld.exe (“Hello World” je pogosto prva stvar, ki jo napišejo tisti, ki se učijo programiranja), je zastavljen v daljnem letu 3020, ko človek že izumre, ByeByeWorld.exe pa se vrača nazaj v današnjo dobo antropocena. Aplikacija sestoji iz generatorja kolaža – ta ustvarja nadrealistične vizualne in zvočne krajine – ter časovne kapsule bolj ali manj okoljsko tematiziranih novic, na katerih bazira zvočno-vizualna interakcija. Tako kot novice, tudi podobe in zvoki, na katere je aplicirana agresivna postprodukcija, izvirajo iz našega drugega habitata, spleta. 

https://byebye.worldexe.net

KOLOFON:
Skupaj z intermedijskim umetnikom Nejcem Trampužem, katerega fokus je v zadnjem času predvsem okoljsko angažirana kritika, sta aplikacijo razvila programer Srđan Prodanović in umetnik Tim Kropivšek, ki je poskrbel za zvočno opremljenost.

 

AVTOR:
Nejc Trampuž je intermedijski umetnik in fotograf mlajše generacije. Trampužev fokus je družbeno, tehnološko in zdaj predvsem okoljsko angažirana kritika. Sporoča jo skozi svoja dela, ki prehajajo med različnimi sodobnimi, s tehnologijo povezanimi mediji in pristopi. Diplomiral in magistriral je iz fotografije na ALUO, za svoje delo pa je bil večkrat nagrajen. Razstavljal je na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah ter festivalih tako v Sloveniji kot v tujini, gostoval na okroglih mizah in bil član strokovnih žirij.

English version

ByeByeWorld.exe, an interactive audio-visual application, is the second part of the World.exe project. The first part, HelloWorld.exe (“Hello World” is often the first thing written by those learning programming), is set in the distant year 3020 when man is already extinct, and the second part, ByeByeWorld.exe, returns to the current Anthropocene era. The application consists of a collage generator that generates surreal visual and sound landscapes, as well as time capsules of more or less environmentally-themed news that serve as the foundation for the sound-visual interaction. The images and sounds that are subjected to aggressive postproduction, like news, come from our other habitat, the internet.

https://byebye.worldexe.net

 

CREDITS:
The application was created by programmer Srđan Prodanović and artist Tim Kropivšek, who took care of the sound equipment, in collaboration with the intermedia artist Nejc Trampuž, whose recent focus has been primarily on environmental criticism.


AUTHOR:
Nejc Trampuž is a younger generation intermedia artist and photographer. Trampuž is interested in social, technological, and, increasingly, an environmentally engaged critique. He expresses it through his works, which move between various modern, technologically-related media and approaches. He has a bachelor’s and master’s degree in photography from the Academy of Fine Arts and Design and has been recognized for his work on numerous occasions. He has participated in numerous solo and group exhibitions and festivals in Slovenia and abroad, as well as hosted round tables and served on expert juries.

Partnerji / Partners