FESTIVAL IZIS 2200 UND3R

Robertina Šebjanič: Zgodbe iz Atlantika

Zgodbe iz Atlantika: Selachophilia: Cetorhinus maximus – Limaria hians prepredajo mitologije in znanosti, človeka in ne_človeka in govorijo o sposobnosti reševanja izzivov v dobi antropocena. Protagonista zgodbe sta migracijski morski pes orjak (Cetorhinus maximus) in školjka nežna lima (Limaria hians), majhna endemična vrsta, naseljena v severnoatlantskih vodah, s katerima se je avtorica srečala med bivanjem v raziskovalni znanstveni odpravi na raziskovalni znanstveni ladji RV Celtic Explorer na Irskem. Delo je predstavljeno kot imerzivna instalacija, kjer se zgodba, zapeta v posebnem irskem slogu petja sean-nós, prepleta s pripovedovanjem pravljičarke in zvočnimi posnetki nad- in podvodnih terenov severnega Atlantskega oceana.

 

KOLOFON:
Zgodbe iz Atlantika: Selachophilia: Cetorhinus maximus – Limaria hians
Umetnica (raziskava, tekst, zvočno oblikovanje): Robertina Šebjanič
Sean-nós vokala: Caitríona Ní Cheannabháin in Róisín Seoighe
Naracija: Polona Torkar
Posnetek naracije: Rok Kovač
Mastering zvoka: Aleš Hieng Zergon
Produkcija 2019/2020: Aerial/Sparks, Galway 2020 European Capital of Culture
Produkcija 2021: Center urbane kulture Kino Šiška in Zavod Sektor

 Projekt je izmenjava programa Kina Šiška in festivala IZIS.

 

AVTORICA: 
Robertina Šebjanič je mednarodno uveljavljena in nagrajena umetnica, ki skozi svoje delo obravnava kulturne, (bio)politične in ekološke stvarnosti vodnih okolij. V svojem delu se ukvarja s filozofskimi vprašanji na stičišču umetnosti, tehnologije in znanosti.

http://robertina.net

Robertina Šebjanič: Atlantic Tales

Atlantic Tales: Selachophilia: Cetorhinus maximus – Limaria hians weaves together mythologies and sciences, humans and non_humans, to speak of our ability to address challenges in the age of the Anthropocene. The story protagonists are the migratory basking shark (Cetorhinus maximus) and the flame shell (Limaria hians), a small species, endemic to the North Atlantic waters. The author had the opportunity to expencounter both during her residency on the RV Celtic Explorer scientific research vessel in Ireland. The immersive installation intertwines the story, sung in the traditional Irish sean-nós style, with the narration of a storyteller and field recordings from above and below the surface of the Atlantic Ocean.

 

CREDITS:
Title: Atlantic Tales: Selachophilia: Cetorhinus maximus – Limaria hians
Artist (research, text, sound design): Robertina Šebjanič
Sean-nós vocals by Caitríona Ní Cheannabháin and Róisín Seoighe
Narration by Polona Torkar
Recording of narration by Rok Kovač
Sound mastering by Aleš Hieng Zergon
Production 2019/2020: Galway 2020 European Capital of Culture
Production 2021: Kino Šiška Centre for Urban Culture and Sektor Institute

The project is a program exchange between Kino Šiška and the IZIS Festival.

 

AUTHOR BIO:
Robertina Šebjanič is an internationally acclaimed artist. Her artistic work deals with the cultural, (bio)political, and ecological realities of aquatic environments. In her projects, she tackles the philosophical questions at the intersection of art, technology, and science. 

https://robertina.net/

Partnerji / Partners